UBM Bohemia

Anděl City – 2005; 2007

Rezidenci Anděl City tvoří dva domy s kapacitou 106 a 109 bytových jednotek. Výrazným architektonickým prvkem je elipsovitý oblouk nároží společně s ustupujícími vrchními patry a velkými terasami.

Celý rozsáhlý projekt Anděl City vytvořili lidé z UBM Bohemia. Studie, projektová dokumentace i návrhy interiérů  je práce našich architektů, projektantů a designérů.